Psycholog
Pomoc w kryzysie i psychoterapia

Pomoc w przywracaniu wewnętrznej i zewnętrznej harmonii

Pomagamy osobom, które odczuwają nadmierny lęk, złość, nerwowość, mają problemy w relacjach, doświadczyły straty, są depresyjne, szukają celu w życiu, myślą o zmianie

Szanujemy zasady Kodeksu etycznego zawodu psychologa i psychoterapeuty oraz Prawa Pacjenta


 

Konsultacje i porady psychologiczne

Konsultacje psychologiczne polegają na przyjrzeniu się problemowi w kontekście aktualnej i przeszłej sytuacji klienta. Terapeuta i klient poszukują optymalnych rozwiązań, w efekcie których osoba zgłaszająca się po pomoc, odczuje ulgę emocjonalną.

Trening rozwoju osobistego

Trening rozwoju osobistego przeznaczony jest dla osób, które chciałyby zastanowić się nad obecnym życiem w kontekście systemu wartości, nauczyć się lepszej komunikacji, bycia asertywnym, wiedzieć, jak o siebie zadbać, jak budować cele lub jak podnieść efektywność wykonywania zadań zawodowych.

Wsparcie rodzin

Wspieramy rodziny w zakresie trudności, które dotknęły dziecko powyżej 13-go roku życia. W pierwszym kroku psycholog spotyka się najpierw z nastolatką/-tkiem, a później z jego głównymi opiekunami w celu zdiagnozowania przyczyn zgłaszanych przez rodzinę problemów. Rodzice/opiekunowie i dziecko przedstawiają problem ze swojej perspektywy. Tym, co jest wykorzystywane we wsparciu rodziny, to w dużej mierze jej zasoby.

Terapia uzależnień

od substancji psychoaktywnych w naszym ośrodku kierowana jest do osób dorosłych. Dodatkowo prowadzimy poradnictwo i konsultacje dla rodzin i bliskich osób używających substancji psychoaktywnych. Oferujemy również trening zapobiegania nawrotom i analizę nawrotów. W sytuacji wystąpienia kryzysu proponujemy interwencję kryzysową, która może się odbyć stacjonarnie, online lub w formie teleporady. To, co dla nas ważne w leczeniu uzależnień, to całościowe rozumienie problemu i holistyczne podejście do pacjenta.

Centrum Psychoterapii PRO Psychoterapia notes kobieta psycholog

„Życie jest zmianą. Jeśli przestaniesz się zmieniać, przestaniesz żyć” – Rainer Haak

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Do psychologa pracującego z dziećmi i młodzieżą można zgłosić się w sytuacji wystąpienia kryzysu, w trudnościach regulowania emocji przez dziecko, w zachowaniach wskazujących na nieadekwatność: nadmierny lęk, złość, zachowania oportunistyczne, trudności w koncentracji uwagi, nadpobudliwość psychoruchowa, problemy w relacjach rówieśniczych, inne problemy relacyjne.

Psychoterapia dorosłych

W czasie psychoterapii klient i terapeuta pracują nad zrozumieniem problemu, dążą do rozpoznania jego źródeł oraz wypracowania nowych sposobów radzenia sobie. Celem psychoterapii jest poprawa samopoczucia klienta, odczucie emocjonalnej ulgi, zmiana w zachowaniu.

Psychoterapia pary

Psychoterapia pary prowadzona jest w sytuacji trudności, jakie para przeżywa we wzajemnej relacji. Tego typu pomocy poszukują osoby najczęściej będące ze sobą w bliskim związku. Ta forma pomocy odbywa się co dwa tygodnie i trwa na ogół od kilku do kilkunastu spotkań

Jeżeli odczuwasz nadmierny lęk, złość, nerwowość, masz problemy w relacjach, doświadczyłeś straty, jesteś depresyjny, szukasz celu w życiu, myślisz o zmianie

Skontaktuj się z naszą rejestracją

Zadzwoń

Nasi specjaliści

Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej

Certyfikowany psychoterapeuta
rekomendowany lider grup Balinta

Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej

Trener -V poziom Europejskich Ram Kwalifikacji EQF

Nasze Centrum

„Nic nie czyni człowieka bardziej wolnym niż radość. Radość wyzwala umysł i napełnia go spokojem.” Nachman z Bracławia

„Może to wszystko, co w nas straszne, w głębi swojej istoty, jest bezradne i potrzebuje pomocy”. Rainer Maria Rilke

Często zadawane pytania

Coś sprowadziło Cię na tę stronę. To oznaka, że być może nie jesteś zadowolony ze swojego życia. W takiej sytuacji warto odbyć konsultację, podczas której ocenisz, czy potrzebna jest dalsza pomoc.

 • kiedy cierpisz psychicznie: masz obniżony nastrój lub jesteś nadmiernie pobudzony, kiedy Twoje zmęczenie nie mija, kiedy czujesz, że nie masz sił, a to, co zwykle sprawiało Ci radość, teraz nie cieszy
 • kiedy otoczenie zwraca Ci uwagę na zmiany w Twoim zachowaniu: np. nadmierną nerwowość, wycofanie, niechęć do robienia różnych rzeczy
 • kiedy pojawiają się objawy z ciała, typu: trudności w oddychaniu, przyspieszone bicie serca, spocone ręce, zimne kończyny (stopy, dłonie) bóle głowy, pleców, żołądka, problemy jelitowe itp. nie potwierdzone medycznie jako choroba
 • kiedy odczuwasz nadmierny stres
 • kiedy czujesz, że życie cię przytłacza i nie dajesz sobie radę
 • kiedy przeżywasz kryzys i cierpisz z powodu problemów w relacjach rodzinnych lub zawodowych
 • kiedy masz trudności w wyrażaniu emocji
 • kiedy doświadczyłeś traumy w dzieciństwie: byłeś bity, szarpany, przezywany, kiedy dokuczano Ci pod względem wyglądu,
 • kiedy nie okazywano Ci miłości i akceptacji, byłeś molestowany, nie czułeś się bezpiecznie, byłeś w szpitalu, straciłeś kogoś bliskiego
 • jesteś uzależniony od alkoholu, narkotyków, internetu
 • masz niską samoocenę
 • jesteś zamknięty w sobie, nieśmiały samoocenę
  jesteś zamknięty w sobie, nieśmiały

Psychoterapia służy pokonaniu cierpienia, z którym się zgłaszasz. Objawy z ciała, przykre stany emocjonalne oraz poczucie niemożności wpływania na własne życie zostaną zredukowane. Zrozumiesz i zaczniesz panować nad swoim lękiem, złością, bezsilnością, smutkiem i innymi trudnymi emocjami, a twoje relacje ulegną poprawie. Terapeuta pomoże Ci zrozumieć, co przeżywasz oraz zredukować napięcie, które towarzyszy silnym stanom emocjonalnym. We współpracy z terapeutą zyskasz szansę zrozumienia przyczyn własnych nieskutecznych zachowań oraz nauczysz się kontrolować swoje życia.
W naszej pracy najważniejsza jest dla nas godność osoby, dlatego do każdego pacjenta i klienta staramy się podejść indywidualnie, z delikatnością i szacunkiem.

Czas trwania terapii zależy od problemu, z którym się zgłaszasz, od rodzaju cierpienia, które Ci towarzyszy, jak również od diagnozy.
Jeśli potrzebujesz porady lub konsultacji psychologicznej, wówczas trwa to od jednej do kilku wizyt.
W przypadku diagnozy psychologicznej należy założyć również kilka wizyt (3-4).
Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej, przeżywasz stratę kogoś lub czegoś ważnego, wówczas możesz potrzebować od kilku do kilkunastu spotkań.
Gdy Twoim problemem jest depresja, należy założyć, że leczenie potrwa od pół do roku.
Jeśli zmagasz się z nerwicą, stanami lękowymi, wtedy Twoja terapia może zająć od 12 do kilkudziesięciu sesji.
W sytuacji, gdy Twoim problemem są relacje międzyludzkie, wówczas terapia może zająć od pół roku do roku, a nawet kilku lat.
Jeśli problemy się kumulują, cierpisz na depresję lub masz objawy zaburzenia nerwicowego, a dodatkowo zmagasz się z kłopotami w relacjach, wówczas leczenie może zająć rok i więcej.

Psychoterapia to cykl spotkań z terapeutą, podczas których pracujesz nad osiągnięciem zamierzonego celu. W zależności od tego, w jakim nurcie terapeutycznym został wykształcony i pracuje Twój terapeuta, dopasowane zostaną metody pracy, prowadzące do poprawy samopoczucia, zmiany zachowań, rozumienia wewnętrznych przeżyć. Zadaniem terapeuty jest udzielenie pomocy, która będzie prowadziła do zmiany w pacjencie, wyrażonej w: ustąpieniu objawów, zniesieniu cierpienia i poprawie satysfakcji z życia.
Psychoterapeuci Poznawczo-Behawioralni w swojej pracy koncentrują się na modyfikacji następujących aspektów zachowania jednostki:
usuwaniu nieadekwatnych reakcji na bodźce
uczeniu pożądanych (adekwatnych) reakcji i nawyków zachowania
restrukturalizowaniu poznawczym, czyli na zmianie niewłaściwych wzorców myślowych
rozwijaniu umiejętności, które mają ułatwić pacjentowi przystosowywanie się do różnych sytuacji życiowych
integrowaniu wszystkich elementów ludzkiego funkcjonowania: poznawania, przeżywania, działania i wpływów środowiska
przekształcaniu znaczeń, jakie osoba przypisuje swoim doświadczeniom życiowym
rozwijaniu w pacjencie umiejętności rozwiązywania problemów, z podkreśleniem, że percepcja pacjenta jest jednym z ważniejszych wyznaczników sposobów rozwiązywania problemów
Psychoterapeuci psychoanalityczni w swojej pracy skupiają się na:
uwolnieniu tłumionych uczuć
wglądzie pacjenta, uświadomieniu sobie prawdziwych potrzeb, pragnień i fantazji
nabyciu umiejętności do odróżniania fantazji od rzeczywistości
zmianie interpersonalnych interakcji utrwalonych w relacjach z opiekunami z dzieciństwa
Psychoterapeuci pracujący w nurcie humanistycznym koncentrują się na zmianie osobowości albo zmianie sensu życia pacjentów poprzez:
uwolnienie naturalnych tendencji do samorozwoju
zwiększanie samoświadomości
uwalnianie możliwości przeżywania doświadczeń
wzrost samoakceptacji, zrozumienia i akceptacji innych
odstąpienia od systemów zaprzeczeń i nabycia zdolności do konfrontowania się z problemami egzystencjonalnymi
poszukiwania sensu życia, którego najpełniejszym wyrazem jest realizacja takich wartości jak odpowiedzialność i miłość
poszukiwania wzorców idealnego człowieka
Psychoterapia systemowa, czyli terapia rodzin, jest skupiona na:
zmianie struktury rodziny, polegającej przede wszystkim na: zaznaczaniu wyraźnych granic pomiędzy podsystemami; zwiększaniu klarowności w zakresie pełnienia ról w rodzinie, zwłaszcza unikanie pełnienia określonych ról przez osoby do tego nieuprawnione, np. roli rodzica przez dziecko; usuwaniu błędów we wzajemnych relacjach członków rodziny, zwłaszcza zaprzeczania rzeczywistości i kontrolowania partnera
zmianie w zakresie zasad regulujących funkcjonowanie systemu i komunikacji między członkami rodziny
zmianie w zakresie relacji emocjonalnych między członkami rodziny
Za: Czabała, J. Cz. (2013). Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Po pierwsze zapytaj o kwalifikacje. Czy terapeuta ma dyplom mgr. psychologii. Na jakim etapie kształcenia psychoterapeutycznego się znajduje? Czy ma ukończone minimum dwa lata szkoły psychoterapii? Czy ukończył 4-letnią szkołę psychoterapii i i dysponuje certyfikatem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej lub Polskiego Towarzystwa Psychologicznego bądź Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dopytaj, w jakim nurcie będzie prowadzona terapia: Poznawczo-behawioralnym, psychoanalitycznym/psychodynamicznym, humanistycznym, integracyjnym czy systemowym?
Poproś, aby psychoterapeuta opowiedział Ci o swoim doświadczeniu w pracy z pacjentami. Czy odbył staż kliniczny? Czy odbył inne staże? Czy pracował z innym pacjentem nad problemem podobnym do Twojego? Od ilu lat pracuje z pacjentami?
Spytaj, czy terapeuta pracuje pod stałą superwizją? Masz prawo spytać o nazwisko superwizora.
Masz prawo wiedzieć, w jakim nurcie pracuje terapeuta? Czym ten nurt się charakteryzuje? Jakie metody w pracy terapeutycznej są stosowane?
Oceń, jak się czujesz w towarzystwie danego terapeuty. Czy w tej relacji czujesz się bezpiecznie? Czy terapeuta wzbudza w Tobie zaufanie? Czy czujesz się w jego towarzystwie w miarę swobodnie? Czy masz poczucie bycia wysłuchanym? Czy czujesz, że terapeuta jest autentyczny i szczery?

“Udzielający psychoterapii i korzystający z niej mogą mieć pewność, tak wynika z badań, że pacjenci leczeni różnymi metodami psychoterapii, ale przez posiadających odpowiednie umiejętności, mądrych i doświadczonych terapeutów uzyskują istotne korzyści zdrowotne” (Lambert i Bergin, 1994).
“Skuteczność terapii została empirycznie potwierdzona” (Czabała, 2013)

Co mówią o nas pacjenci

Co mówią o nas Pacjenci

U Pani Doroty przerabiałam przez około 10 miesięcy temat depresji. Początki wydawały mi się beznadziejnie, szczególnie, że Pani Dorota nie była moją pierwszą terapeutką, czułam, że powtarzam moją historię od początku po raz setny... Resztkami woli zdecydowałam się na zawalczenie o siebie. Pani Dorota bardzo mi pomogła, wyciągnęła rzeczy o których nigdy z nikim nie rozmawiałam, nawet z samą sobą. Dała mi wiele narzędzi z których korzystam do tej pory (niecałe pół roku po zakończeniu terapii) i świetnie sobie radzę. Pomogła mi zdobyć pewność siebie i wiarę w to, że przyszłość może dać wiele dobrego. Bardzo, bardzo dziękuję.
KR
Pacjent
Serdecznie polecam psychoterapię prowadzoną przez Panią mgr Dorotę Łojewską. Pani Dorota jest osobą bardzo kompetentną, empatyczną i zaangażowaną. Dziekuję Pani za pomoc w zrozumieniu siebie, swoich schematów myślenia i postępowania. Rozmowy z Panią były dla mnie przełomowym etapem w życiu, odczuwam znaczną poprawę w swoim funkcjonowaniu.
AS
Pacjent
Spotykam już się z panią Dorotą od kilku miesięcy i jestem bardzo zadowolona ze współpracy. Pani magister jest bardzo profesjonalna i ma dużo empatii w sobie. Bardzo mi pomogła w radzeniu sobie z moimi atakami paniki i lęku, które coraz rzadziej się pojawiają 🙂 serdecznie polecam!
DK
Pacjent
Pani Dorota jest wspaniałą, kompetentną, profesjonalną, ciepłą, uważną i empatyczną psychoterapeutką, a przy tym - bardzo sympatyczną, serdeczną osobą. Regularne spotkania z nią odmieniły moje życie - pomogły zrozumieć siebie, swoje schematy, źródła lęku, złości i frustracji, naprawić relacje, zawalczyć o siebie i wreszcie poczuć się dobrze. Pani Dorota niezwykle uważnie słucha, zadaje wnikliwe pytania, które pomagają spojrzeć na swoje problemy z nowej perspektywy, daje ogrom wsparcia. Ma swoje bardzo dobre metody, a przy tym dostosowuje je do potrzeb emocjonalnych i intelektualnych danej osoby. Niesłychanie taktowna, a jednocześnie utrzymująca przebieg terapii w odpowiednich "torach". Przyszłam jako skrzywdzone, rozżalone i zalęknione dziecko - skończyłam jako dorosła, pełna optymizmu, nadziei i zrozumienia dla samej siebie i innych ludzi. Pani Doroto - dziękuję z całego serca 🙂
Weronika
Pacjent

Cennik

Obowiązuje od 01.01.2023 r. 

Nie jest ofertą w rozumieniu prawa handlowego, Zawiera stawki orientacyjne. O szczegóły zapytaj w rejestracji.

Konsultacje i porady

220

/ 50-60 minut

Osoby dorosłe, powyżej 20. r.ż. Wizyta w formie stacjonarnej lub online.

Psychoterapia indywidualna

220

/ 50-60 minut

Osoby dorosłe powyżej 20 r.ż. Wizyta w formie stacjonarnej lub online.

Psychoterapia pary

330

/ 75-90 minut

Osoby dorosłe powyżej 20 r.ż. Wizyta w formie stacjonarnej lub online.

Trening rozwoju osobistego

350

/ 90 minut

Osoby dorosłe powyżej 20 r.ż.  Wizyta w formie stacjonarnej lub online.

Wierzymy w moc pełnej zaangażowania, profesjonalnej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej

„Życie zawsze daje nam właśnie takich nauczycieli, jakich w danej chwili potrzebujemy. Dotyczy to (…) każdej choroby, każdej straty, każdej chwili radości lub przygnębienia, każdego nałogu, każdego śmiecia, każdego oddechu”. Charlotte Joko Beck

ul. Ogrodowa 39/41 (klatka A), lok. 20, IIIp, winda Warszawa

Tel. +48-578-011-333

rejestracja@cppro.pl