Psycholog

Psycholog jest osobą, która ukończyła studia magisterskie i dysponuje dyplomem nadającym jej tytuł  mgr. psychologii.Dobry Psycholog Warszawa Wola

Psycholog ma szeroki zakres kompetencji w zakresie pomocy psychologicznej dla osób, które borykają się z problemami w zakresie zdrowia psychicznego, tj.:

Konsultacja psychologiczna jest formą pomocy udzielaną w sytuacji napięcia emocjonalnego, związanego z trudną sytuacją życiową. Jeśli przeżywasz daną sytuację jako wyzwanie, z którym nie potrafisz samodzielnie sobie poradzić, ta forma pomocy psychologicznej może być dla Ciebie.

Diagnoza psychologiczna dotyczy osób, które odczuwają cierpienie, związane z załamaniem zdrowia psychicznego. Cierpienie może być związane np. z pogorszeniem nastroju, nadmierną nerwowością, odczuciem pustki emocjonalnej, ekspresją złości, odczuwanym lękiem, niedopasowaniem społecznym lub innymi objawami.

Interwencja kryzysowa dotyczy zazwyczaj kilku sesji po przeżytej traumie, stracie bliskiej osoby lub utracie czegoś ważnego: pracy, majątku, innej istotnej rzeczy.

Porada psychologiczna kierowana jest do osób, które chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie radzenia sobie ze stresem, zrozumieć swoją życiową rolę (np. matki), polepszyć komunikację, dowiedzieć się czym są i jaką pełnią funkcję emocje, jak działa Układ Nerwowy itp.

Trening relaksacji dedykowany jest osobom, które odczuwają nadmierne zmęczenie, napięcie emocjonalne, gonitwę myśli czy chaos w głowie.

Warsztaty umiejętności społecznych to forma pracy w zakresie budowania lepszych relacji międzyludzkich. Zawiera naukę asertywnej komunikacji, poznania siebie w kontekście społecznym oraz w relacji z samym sobą.  Dobry Psycholog Warszawa Wola

Nasi eksperci Psycholog Warszawa

Dyplom psychologa z tytułem magistra o specjalności klinicznej  zdobyłam na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie. Ukończyłam Szkołę Psychoterapii Centrum CBT w Warszawie. Uzyskałam Certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej Nr 1472

Dyplom psychologa  z tytułem magistra o specjalności klinicznej zdobyłam na  Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku „Stosowana analiza zachowania w pracy z osobami z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju lub zachowania” na Uniwersytecie SWPS. Aktualnie jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym w Akademii Psychoterapii Poznawczej i Schematu „InterEgo”.

Dyplom psychologa  z tytułem magistra o specjalności psychologia kliniczna i osobowości zdobyłam w  Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Ukończyłam Szkołę Trenerów Meritum w Katowicach ( V poziom Europeiskich Ram Kwalifikacji EQF). Obecnie jestem w trakcie Całościowego Kursu Psychoterapii, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, w Śląskiej Szkole Psychoterapii.

Jestem absolwentką psychologii oraz psychoterapeutką w trakcie czteroletniej szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, atestowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyłam jednolite studia magisterskie ze specjalnością: psychologia kliniczna na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.