mgr Jessica Jędrzejczyk

Psycholożka

Jessica Jędrzejczyk Psychoterapeutka

mgr Jessica Jędrzejczyk

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej

DOŚWIADCZENIE

Pomagam dzieciom i młodzieży od 13-go roku życia, przeżywającym kryzys, borykającym się z trudnościami regulowania emocji, przejawiającym zachowania wskazujące na nieadekwatność do sytuacji np. zachowania opozycyjno-buntownicze, wybuchy złości, wycofanie, u których zaobserwować można nadpobudliwość ruchową, trudności w koncentracji uwagi, problemy w relacjach rówieśniczych oraz inne problemy relacyjne.

Istotnym elementem terapii dzieci i młodzieży jest wsparcie rodziny w rozwiązywaniu problemu, który dotknął jej dziecko. W pierwszym kroku spotykam się najpierw z nastolatką/-tkiem, a później z jego głównymi opiekunami w celu zdiagnozowania przyczyn zgłaszanych przez rodzinę problemów. Rodzice/opiekunowie i dziecko przedstawiają problem ze swojej perspektywy. Diagnoza odbywa się najczęściej na podstawie rozmów, strukturalizowanego wywiadu, obserwacji lub testów. W kolejnym kroku, w zależności od oceny sytuacji rekomenduję formę współpracy oraz jej metody. Tym, co wykorzystuję w terapii dzieci i młodzieży to zasoby młodej osoby oraz jej rodziny.

Pomagam osobom dorosłym, które doświadczają lęku, zaburzeń nastroju, mają trudności w relacjach, cierpią na fobię społeczną lub zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Pracuję z osobami neuroróżnorodnymi (w spektrum autyzmu i z objawami ADHD)

Poza gabinetem pracuję w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży mieszczącym się przy Szpitalu Wolskim, w którym jako psycholog mam możliwość wspierać rodziny w kryzysie poprzez różne formy oddziaływań. Jest to dla mnie istotna część mojej aktywności zawodowej, w której realizuję swoje wartości związane z pomaganiem innym ludziom.

W pracy psychologicznej i terapeutycznej skupiam się na tym, by jak najpełniej zobaczyć osobę, która się do mnie zgłasza, a następnie pomagam jej w takim procesie zmiany, który ograniczy zgłaszane cierpienie oraz wspiera w budowaniu życia zgodnego z jej własnymi unikalnymi wartościami. Relację terapeutyczną staram się budować dzięki postawie pełnej akceptacji, otwartości i życzliwości.

WYKSZTAŁCENIE

Jestem psycholożką o specjalności klinicznej – absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku „Stosowana analiza zachowania w pracy z osobami z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju lub zachowania” na Uniwersytecie SWPS. Był to kierunek studiów, który wyposażył mnie w gruntowne przygotowanie do stosowania odpowiednich technik behawioralnych, które wspierają proces zmiany. Aktualnie jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym w Akademii Psychoterapii Poznawczej i Schematu „InterEgo”.

ROZWÓJ

Rozwój i ciągłe doskonalenie również leży w obszarze moich wartości, zatem stale się szkolę i rozwijam umiejętności terapeutyczne.

Korzystam z regularnej superwizji certyfikowanego superwizora-dydaktyka PTTPB oraz korzystam z terapii własnej, po to by moje życie osobiste nie wpływało na proces zmiany i rozwoju zgłaszających się do mnie osób.

Specjalizacja
Psycholog, Psychoterapeutka w trakcie szkolenia
Tytuł
Magister
Dostępne dni