You are currently viewing 73% dorosłych Polaków ma objawy depresji

73% dorosłych Polaków ma objawy depresji

Niepokojące symptomy depresji

Badanie przeprowadzone przez UCE RESEARCH i platformy ePsycholodzy.pl wskazuje, że obecnie niemal 73 proc. Polaków w wieku 18-80 lat obserwuje u siebie objawy najczęściej kojarzone z depresją. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost o 11 pkt. proc.
Do najczęściej wymienianych należą obniżenie nastroju, uczucie zmęczenia i braku energii, zaburzenia snu, pesymistyczne postrzeganie przyszłości, a także osłabienie koncentracji i uwagi. Ponadto blisko połowa ankietowanych, odczuwających niepokojące symptomy, twierdzi że nie miała ich przed wzrostem inflacji. Zaobserwowany problem dotyczy zwłaszcza osób dobrze zarabiających i wykształconych.
W 2021 roku z powodu depresji odnotowano w Polsce 7,4 mln dni absencji pracowniczych. Niesie to za sobą znaczące koszty dla gospodarki, które szacowane są nawet na 2 mld złotych rocznie.

Ponadto pandemia i jej następstwa nadal mają znaczący wpływ na pracę. Stres wśród pracowników na całym świecie jest najwyższy w historii, jak wynika z badań osób dorosłych Gallup World Poll z 2022 r. (pierwsze takie badania przeprowadzone zostały w 2005 roku).

 

Niepewność w życiu powoduje wzrost stresu

„Ludzie zdali sobie sprawę, że ich praca i życie mogą się zmieniać z dnia na dzień, co powoduje wzrost stresu i może przyczyniać się do depresji. Zmniejszenie niepewności oraz strachu będzie w przyszłości wyzwaniem dla organizacji, wymagającym poświęcenia czasu i wysiłku” — powiedziała dr Mindy Shoss, psycholożka z University of Central Florida, zajmująca się badaniami zmiany charakteru pracy w zakresie dobrego samopoczucia i zachowania pracowników.

 

Warunki w środowisku pracy mogą albo zapobiegać albo zaostrzyć problemy związane ze zdrowiem psychicznym

„Pandemia zmusiła pracodawców do uznania, że muszą zwracać większą uwagę na zdrowie psychiczne pracowników oraz, że warunki w środowisku pracy mogą albo zaostrzyć problemy związane ze zdrowiem psychicznym, albo im zapobiec” – stwierdziła dr Leslie Hammer, profesor w Oregon Institute of Occupational Health Sciences na Oregon Health and Science University.

 

Istotność udziału pracodawców we wspieraniu zdrowia psychicznego

Ankieta 2022 Work and Well-Being Survey przeprowadzona przez APA potwierdziła, że zmieniają się oczekiwania pracowników dotyczące wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego, a 71% pracowników stwierdziło, że ich zdaniem ich pracodawcy bardziej niż w przeszłości troszczą się o zdrowie psychiczne swoich pracowników. Ponad 80% ankietowanych zgodziło się, że sposób, w jaki pracodawcy wspierają zdrowie psychiczne, będzie dla nich ważnym czynnikiem podczas poszukiwania przyszłej pracy.

 

Uznanie „dobra” pracowników ważnym czynnikiem w wyborze pracy

Utrzymujący się wysoki wskaźnik rezygnacji wśród pracowników jest kolejnym sygnałem, że pracownicy są mniej skłonni do kontynuowania pracy w organizacjach, które nie cenią sobie ich dobra. „W ciągu ostatnich 12 miesięcy trwała „Wielka Rezygnacja” – powiedział dr Anthony Klotz, który ukuł ten termin w 2021 r., kiedy miliony pracowników rzuciły pracę z powodu pandemii. „Ludzie zastanawiają się nad swoim życiem i pytają, dlaczego spędzają tak dużo czasu w stresujących zawodach”.

Źródła: APA, Puls HR, UCE RESEARCH, ePsycholodzy.pl