mgr Ewelina Borowska

Psychoterapeuta

mgr Ewelina Borowska

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

DOŚWIADCZENIE

Droga do zawodu psychoterapeutki wiodła mnie przez pracę na rzecz społeczności lokalnych w ramach trzeciego sektora. Współorganizowałam kluby młodzieżowe dla młodzieży z trudnościami wychowawczymi. Brałam udział w utworzeniu biblioteki sąsiedzkiej na warszawskiej Pradze. Tworzyłam i koordynowałam programy grantowe. Specjalizowałam się w ewaluacji programów społecznych. Działałam na rzecz osób w kryzysie bezdomności i wspieram osoby starsze w adaptacji do  zmianach życiowych.

Z doświadczenia zawodowego i osobistego wiem, że trudności, kryzys, trauma jest zawsze bolesna ale jest też szansą do zmiany i otworzenia się na nową perspektywę i wzrost i rozwój.

WYKSZTAŁCENIE

Jestem w trakcie ( 3 rok) szkoły psychoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.  Tytuł magistra  uzyskałam na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Filozofii.  Kończę studia psychologiczne w WSB-NLU.

PRAKTYKA ZAWODOWA

Obecnie prowadzę praktykę prywatną. Pracuję pod superwizją.

STAŻE KLINICZNE

Doświadczenie kliniczne zdobywam na oddziale Nerwic, Zaburzeń Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Specjalizacja
Psychoterapeuta
Tytuł
Magister
Dostępne dni