mgr Marta Stajszczak

Psycholog

mgr Marta Stajszczak

Absolwentka psychologii oraz psychoterapeutka szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (w trakcie szkolenia)

DOŚWIADCZENIE

Pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi doświadczających różnorodnych trudności m.in.:

  • zaburzeń lękowych (np. lęk społeczny, lęk uogólniony, fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
  • zaburzeń nastroju (obniżony nastrój, depresja)
  • trudności w relacjach
  • trudności radzenia sobie ze stresem, emocjami
  • niskiej samooceny

Poprzez rozpoznanie potrzeb i oczekiwań pacjenta dopasowuję  odpowiednie techniki terapeutyczne, które pomogą osiągnąć wyznaczony cel terapii. W praktyce wykorzystuję techniki poznawczo-behawioralne, relaksacyjne, wyobrażeniowe. Ważną rolę przypisuję również psychoedukacji, ponieważ dzięki niej pacjent jest w stanie zrozumieć procesy zachodzące w nim i zyskuje narzędzia, które przyczynią się do radzenia z obecnymi i przyszłymi trudnościami.

W mojej pracy ważna jest pomoc i towarzyszenie klientom w procesie zmiany. Nasza relacja oparta jest na współpracy, gdzie staram się, aby każda osoba czuła się swobodnie i bezpiecznie. Ze swojej strony oferuję szacunek, empatię oraz uważność.

WYKSZTAŁCENIE

Jestem absolwentką psychologii oraz psychoterapeutką w trakcie czteroletniej szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, atestowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyłam jednolite studia magisterskie ze specjalnością: psychologia kliniczna na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Dodatkowo zdobyłam wiedzę na studiach podyplomowych z zakresu diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej prowadzonych przez Uniwersytet SWPS w Warszawie.

PRAKTYKA ZAWODOWA

Dotychczasowe doświadczenie zdobywałam w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu na Oddziale II Psychiatrycznym, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w Klinice Neurochirurgii, placówce edukacyjno-wychowawczej oraz Poradni Zdrowia Psychicznego.

ROZWÓJ

W trosce o dobro pacjentów i jakość swojej pracy poddaje swoją pracę regularnej superwizji. Stale rozwijam swój warsztat pracy, uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach dla psychologów i psychoterapeutów.

Specjalizacja
Psycholog, Psychoterapeutka w trakcie szkolenia
Tytuł
Magister
Dostępne dni