Nasza specjalizacja

Wsparcie rodzin

Wspieramy rodziny w zakresie trudności, które dotknęły dziecko powyżej 13-go roku życia. W pierwszym kroku psycholog spotyka się najpierw z nastolatką/-tkiem, a później z jego głównymi opiekunami w celu zdiagnozowania przyczyn zgłaszanych przez rodzinę problemów. Rodzice/opiekunowie i dziecko przedstawiają problem ze swojej perspektywy. Tym, co jest wykorzystywane we wsparciu rodziny, to w dużej mierze jej zasoby.

Konsultacje i porady psychologiczne

Konsultacje psychologiczne polegają na przyjrzeniu się problemowi w kontekście aktualnej i przeszłej sytuacji klienta. Terapeuta i klient poszukują optymalnych rozwiązań, w efekcie których osoba zgłaszająca się po pomoc, odczuje ulgę emocjonalną.

Terapia uzależnień

od substancji psychoaktywnych w naszym ośrodku kierowana jest do osób dorosłych. Dodatkowo prowadzimy poradnictwo i konsultacje dla rodzin i bliskich osób używających substancji psychoaktywnych. Oferujemy również trening zapobiegania nawrotom i analizę nawrotów. W sytuacji wystąpienia kryzysu proponujemy interwencję kryzysową, która może się odbyć stacjonarnie, online lub w formie teleporady. To, co dla nas ważne w leczeniu uzależnień, to całościowe rozumienie problemu i holistyczne podejście do pacjenta.

Trening rozwoju osobistego

Trening rozwoju osobistego przeznaczony jest dla osób, które chciałyby zastanowić się nad obecnym życiem w kontekście systemu wartości, nauczyć się lepszej komunikacji, bycia asertywnym, wiedzieć, jak o siebie zadbać, jak budować cele lub jak podnieść efektywność wykonywania zadań zawodowych.

Spokój Centrum Psychoterapii PRO
Obraz autorstwa Freepik

„Życie jest zmianą. Jeśli przestaniesz się zmieniać, przestaniesz żyć”, Rainer Haak

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Do psychologa pracującego z dziećmi i młodzieżą można zgłosić się w sytuacji wystąpienia kryzysu, w trudnościach regulowania emocji przez dziecko, w zachowaniach wskazujących na nieadekwatność: nadmierny lęk, złość, zachowania oportunistyczne, trudności w koncentracji uwagi, nadpobudliwość psychoruchowa, problemy w relacjach rówieśniczych, inne problemy relacyjne.

Psychoterapia dorosłych

W czasie psychoterapii klient i terapeuta pracują nad zrozumieniem problemu, dążą do rozpoznania jego źródeł oraz wypracowania nowych sposobów radzenia sobie. Celem psychoterapii jest poprawa samopoczucia klienta, odczucie emocjonalnej ulgi, zmiana w zachowaniu.

Psychoterapia pary

Psychoterapia pary prowadzona jest w sytuacji trudności, jakie para przeżywa we wzajemnej relacji. Tego typu pomocy poszukują osoby najczęściej będące ze sobą w bliskim związku. Ta forma pomocy odbywa się co dwa tygodnie i trwa na ogół od kilku do kilkunastu spotkań.

Biznes

Relacje to połączenia zbudowane na fundamencie wspólnych doświadczeń i przyszłych oczekiwań. Core Strengths Relationship Intelligence pomaga identyfikować przeszłe błędne wyobrażenia, stosować właściwe podejście w danym momencie i współtworzyć lepszą jakość relacji.

Jeżeli odczuwasz nadmierny lęk, złość, nerwowość, masz problemy w relacjach, doświadczyłeś straty, jesteś depresyjny, szukasz celu w życiu, myślisz o zmianie

Skontaktuj się z naszą rejestracją

Zadzwoń