Psychoterapeuta

Psychoterapeuta jest osobą, która dysponuje dyplomem magistra oraz ukończyła 4-letnią szkołę psychoterapii w wybranym przez siebie nurcie terapeutycznym, zdała egzamin końcowy oraz dysponuje certyfikatem psychoterapeuty.

Zgodnie ze standardami psychoterapeutycznymi do prowadzenia psychoterapii jest uprawniona osoba po ukończeniu minimum dwóch lat szkoły psychoterapii. Zanim podejmiesz się własnej psychoterapii, zapytaj, jakimi kompetencjami dysponuje twój psychoterapeuta.

Nasi specjaliści

Ukończyłam 4-letnią Szkołę Psychoterapii Centrum CBT w Warszawie. Legitymuję się Certyfikatem Psychoterapeuty Poznawczo -Behawioralnego Nr 1472. Z klientami pracuję w paradygmacie poznawczo-behawioralnym z wykorzystaniem elementów terapii schematów. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Pracuję pod stałą superwizją.

Aktualnie jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym w Akademii Psychoterapii Poznawczej i Schematu „InterEgo”. Pracuję pod regularną superwizją certyfikowanego superwizora-dydaktyka PTTPB oraz korzystam z terapii własnej, po to by moje życie osobiste nie wpływało na proces zmiany i rozwoju zgłaszających się do mnie osób.

Aktualnie jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Śląskiej Szkole Psychoterapii, atestowanego przez zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Uczestniczę w całościowym kursie psychoterapii, w którym podstawowe dwa podejścia to podejście psychodynamiczne i psychodrama. Pracuję pod stałą superwizją.

Jestem absolwentką psychologii oraz psychoterapeutką w trakcie czteroletniej szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, atestowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyłam jednolite studia magisterskie ze specjalnością: psychologia kliniczna na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

Jestem w trakcie ( 3 rok) szkoły psychoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.  Tytuł magistra  uzyskałam na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Filozofii.  Kończę studia psychologiczne w WSB-NLU.