Nasza specjalizacja

Konsultacje i porady psychologiczne

Konsultacje psychologiczne polegają na przyjrzeniu się problemowi w kontekście aktualnej i przeszłej sytuacji klienta. Terapeuta i klient poszukują optymalnych rozwiązań, w efekcie których osoba zgłaszająca się po pomoc, odczuje ulgę emocjonalną.

Trening rozwoju osobistego

Trening rozwoju osobistego przeznaczony jest dla osób, które chciałyby zastanowić się nad obecnym życiem w kontekście systemu wartości, nauczyć się lepszej komunikacji, bycia asertywnym, wiedzieć, jak o siebie zadbać, jak budować cele lub jak podnieść efektywność wykonywania zadań zawodowych.

Wsparcie rodzin

Wspieramy rodziny w zakresie trudności, które dotknęły dziecko powyżej 13-go roku życia. W pierwszym kroku psycholog spotyka się najpierw z nastolatką/-tkiem, a później z jego głównymi opiekunami w celu zdiagnozowania przyczyn zgłaszanych przez rodzinę problemów. Rodzice/opiekunowie i dziecko przedstawiają problem ze swojej perspektywy. Tym, co jest wykorzystywane we wsparciu rodziny, to w dużej mierze jej zasoby.

Terapia uzależnień

od substancji psychoaktywnych w naszym ośrodku kierowana jest do osób dorosłych. Dodatkowo prowadzimy poradnictwo i konsultacje dla rodzin i bliskich osób używających substancji psychoaktywnych. Oferujemy również trening zapobiegania nawrotom i analizę nawrotów. W sytuacji wystąpienia kryzysu proponujemy interwencję kryzysową, która może się odbyć stacjonarnie, online lub w formie teleporady. To, co dla nas ważne w leczeniu uzależnień, to całościowe rozumienie problemu i holistyczne podejście do pacjenta.

Spokój Centrum Psychoterapii PRO
Obraz autorstwa Freepik

„Życie jest zmianą. Jeśli przestaniesz się zmieniać, przestaniesz żyć”, Rainer Haak

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Do psychologa pracującego z dziećmi i młodzieżą można zgłosić się w sytuacji wystąpienia kryzysu, w trudnościach regulowania emocji przez dziecko, w zachowaniach wskazujących na nieadekwatność: nadmierny lęk, złość, zachowania oportunistyczne, trudności w koncentracji uwagi, nadpobudliwość psychoruchowa, problemy w relacjach rówieśniczych, inne problemy relacyjne.

Psychoterapia dorosłych

W czasie psychoterapii klient i terapeuta pracują nad zrozumieniem problemu, dążą do rozpoznania jego źródeł oraz wypracowania nowych sposobów radzenia sobie. Celem psychoterapii jest poprawa samopoczucia klienta, odczucie emocjonalnej ulgi, zmiana w zachowaniu.

Psychoterapia pary

Psychoterapia pary prowadzona jest w sytuacji trudności, jakie para przeżywa we wzajemnej relacji. Tego typu pomocy poszukują osoby najczęściej będące ze sobą w bliskim związku. Ta forma pomocy odbywa się co dwa tygodnie i trwa na ogół od kilku do kilkunastu spotkań.